ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΞΥΝΗ (techingreek.gr)

Τις προηγούµενες ηµέρες το Υπουργείο Παιδείας µε απόφασή του ανακάλεσε τις άδειες λειτουργίας 5 δοµών του Εκπαιδευτικού Οµίλου ΞΥΝΗ. Η απόφαση αυτή οδηγεί 1.100 εργαζοµένους στην ανεργία και χιλιάδες σπουδαστές στην αβεβαιότητα. Είµαστε εργαζόµενοι. Δεν γνωρίζαµε µέχρι πρότινος τις λεπτοµέρειες των νοµικών θεµάτων στα οποία ενδέχεται να έχει εµπλακεί η εργοδοσία µας. Καταλάβαµε όµως ότι Περισσότερα…