Παρουσιάστηκε σοβαρό bug έπειτα από την λήψη και εγκατάσταση του Προβλήματα σε υπολογιστές από τo Windows 10 April 2018 update

Άλλοτε ένα update είναι απαραίτητο γιατί διορθώνει διάφορα προβλήματα και γενικά βοηθά στο να βελτιωθεί η ταχύτητα των συσκευών μας, όμως υπάρχουν και οι εξαιρέσεις όπως στην περίπτωση του “«Windows 10 April 2018 Update” που δυστυχώς έφερε μόνο μπελάδες σε εκατοντάδες χρήστες. Ειδικότερα εκείνο που δήλωσαν αρκετοί είναι πως μέσω προγραμμάτων όπως τοy Google Chrome Περισσότερα…