Πολύ σύντομα εξελίξεις στο θέμα Cyta και Forthnet

*της Τέτης Ηγουμενίδη* Στις αρχές του επομένου χρόνου αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με τις δύο δεσμευτικές προσφορές που κατατέθηκαν για την εξαγορά της Cyta Ελλάδος από τις *Vodafone και Wind*, ενώ παράλληλα θα «τρέξει» ο οικονομικός και νομικός έλεγχος (Due Diligence) από τους ενδιαφερόμενους για τη Forthnet στο πλαίσιο της διαδικασίας που έχουν ξεκινήσει οι πιστώτριες τράπεζες. Αναφορικά με τη Cyta η μόνη περίπτωση να μην ολοκληρωθεί η διαδικασία είναι οι προσφορές και των δύο ενδιαφερομένων να είναι χαμηλότερες των προσδοκιών της μητρικής εταιρείας. Δεν θεωρείται δεδομένο ότι με το άνοιγμα των προσφορών το διοικητικό συμβούλιο της κυπριακής εταιρείας θα λάβει αμέσως αποφάσεις, εκτός αν μια από τις δύο προσφορές είναι ικανοποιητική και ταυτόχρονα σημαντικά μεγαλύτερη από την άλλη. Πιθανό θεωρείται το ενδεχόμενο να ζητηθεί από τον ένα υποψήφιο αγοραστή ή και από τους δύο να βελτιώσουν την οικονομική τους προσφορά. Περισσότερα…