Προκηρύχθηκαν δύο έργα πληροφορικής προϋπολογισμού 29 εκατ. ευρώ

Τα έργα «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Κυκλοφορίας Εντύπων με γραμμωτό κώδικα (barcode)» και «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Ποδοσφαίρου με σύγχρονα ψηφιακά μέσα ΤΠΕ (VAR)» συνολικού προϋπολογισμού 29 εκατ. ευρώ προκήρυξε το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Κυκλοφορίας Εντύπων με Περισσότερα…