Την InAccel με τεχνολογίες FPGA χρηματοδοτεί με 0,5 εκατ. ευρώ το Marathon

Την InAccel οποία διαθέτει τεχνολογίες FPGA στο cloud χρηματοδοτεί με 0,5 εκατ. ευρώ το Marathon Venture Capital, ένα από τα επενδυτικά κεφάλαια του equifund (χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων). Όπως εξηγείται οι νέες εφαρμογές, όπως η ανάλυση μεγάλων δεδομένων, η μηχανική μάθηση και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων έχουν τεράστιες απαιτήσεις σε Περισσότερα…