Τέλος στους VPN/root certificate-based Adblockers για το iOS

H Apple λαμβάνει σκληρή στάση απέναντι στους VPN/root-Adblockers, απαγορεύοντας την αναβάθμιση εκδόσεων τους στο App store – και την καταχώρηση νέων εφαρμογών – όπως πρόσφατα ανακάλυψαν οι developers του Adblock & Weblock, λόγω παραβίασης των παραγράφων 4.2 και 4.2.1 των App Store Developer Guidelines: Your app should include features, content, and UI that elevate it beyond a Περισσότερα…