Θα επιστρέψει σε λίγο καιρό το νέο S.T.A.L.K.E.R. 2

Μιλώντας για το S.T.A.L.K.E.R. 2 θα θυμηθούμε πως αυτό ο τίτλος παιχνιδιού εμφανίστηκε από την GSC Game World το 2010, δηλαδή πριν από 8 χρόνια και έπειτα δεν υπήρξε κάποια νεότερη έκδοση λόγω το ότι παρουσιάστηκαν πολλά και δίαφορα εμπόδια. Το 2011 έγινε μια μικρή προσπάθεια να υπάρξει μια νέα version όμως τα πάντα ακυρώθηκαν, Περισσότερα…