Φιλανθρωπικές δωρεές μέσω Google Assistant

Το Google Assistant υποστηρίζει πληθώρα φωνητικών εντολών και με την τελευταία προσθήκη να βοηθάει στο να πραγματοποιούνται φιλανθρωπικές δωρεές πολύ πιο εύκολα. Η Google ενεργοποίησε τη δυνατότητα να πραγματοποιoύνται δωρεές μέσω της εφαρμογής από τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με το 9to5Google. “Hey Google, donate to charity” ή “Okay Google, make a donation” είναι οι εντολές […]

Περισσότερα…