Η λειτουργία της lockscreen των Pixel smartphone, φθάνει σε όλα τα Android smartphones

Κάθε χρόνο, η Google εισάγει ένα σύνολο νέων λειτουργιών λογισμικού για να κάνει το Android πιο ενδιαφέρον για τα Pixel smartphone. Παρόλο που ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά παραμένουν για ένα χρονικό διάστημα ως αποκλειστικά χαρακτηριστικά της εταιρείας για τα δικά της μοντέλα, τελικά έρχονται φθάνουν και σε άλλα smartphones. Το χαρακτηριστικό που επιτρέπει στους Περισσότερα…