Ένα σφάλμα λειτουργικού καταστρέφει τα ηχεία σε μονάδες MacBook Pro

Μερικές φορές τυγχάνει να συναντάμε σφάλματα λογισμικού που μπορούν να προκαλέσουν διακοπή λειτουργίας του λογισμικού, προκαλώντας επανεκκίνηση του λειτουργικού συστήματος, αλλά δεν συμβαίνει συχνά το να αντιμετωπίσουμε σφάλματα λογισμικού που μπορούν να προκαλέσουν μόνιμη και φυσική ζημιά στα εξαρτήματα υλικού του υπολογιστή μας. Δυστυχώς για ορισμένους χρήστες του MacBook Pro, αυτό συνέβη. Σε μια σειρά Περισσότερα…