Η Κίνα ζητάει τη μη συμμόρφωση των τεχνολογικών εταιρειών με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ

Η Κίνα κάνει την επόμενη κίνηση της και προειδοποιεί τις εταιρείες τεχνολογίας για τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ.

Περισσότερα…