Το Facebook παραδέχεται ότι οι red dot ειδοποιήσεις είναι ενοχλητικές

Το Facebook θα δώσει την δυνατότητα παραμετροποίησης των red dot ειδοποιήσεων και ίσως αργότερα την ολική απενεργοποίηση τους.

Περισσότερα…