Με το δακτυλικό αποτύπωμα θα προσέρχονται οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ιταλία

Στην Ιταλία προβλέπεται η αναγνώριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων για να διαπιστώνεται εάν οι δημόσιοι υπάλληλοι προσέρχονται στην εργασία τους.

Περισσότερα…