Πρέπει να παρατήσουμε το Facebook, δηλώνει ο Steve Wozniak

Την εγκατάλειψη του Facebook προτείνει ο co-founder της Apple, Steve Wozniak καθώς αυτό υποκλέπτει προσωπικά δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή.

Περισσότερα…