Θα ξεκινήσει επιτέλους το Εθνικό Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης με SMS;

Θα ξεκινήσει επιτέλους η εφαρμογή του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης 112 από επερχόμενο κίνδυνο, με μαζική αποστολή SMS σε κατοίκους με οδηγίες εκκένωσης;

Περισσότερα…