Το θεσμικό πλαίσιο για τις κεραίες προτεραιότητα της τηλεπικοινωνιακής αγοράς

*Της Τέτης Ηγουμενίδη* Προτεραιότητα την επίλυση του προβλήματος της αδειοδότησης των κεραιών θέτει ως η τηλεπικοινωνιακή αγορά, ενόψει των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει στο *5G* χωρίς το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. Όπως επισημαίνει στο *InfoCom η Μαρία Σκάγκου* *(διευθύντρια Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων, Εταιρικής Ασφάλειας και Εταιρικών Σχέσεων της Vodafone Ελλάδας)* «εάν η Ελλάδα θέλει να συμμετάσχει ισότιμα στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και να επενδύσει στο ψηφιακό της μέλλον, θα πρέπει να αντιμετωπίσει κατά προτεραιότητα – και να επιλύσει οριστικά – ορισμένα ζητήματα που είναι καθοριστικής σημασίας για την ευθυγράμμιση της χώρας με τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις. Τα δίκτυα και οι ψηφιακές υποδομές διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Ωστόσο, το αδειοδοτικό καθεστώς – που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση αυτών των επενδύσεων – εξακολουθεί να είναι προβληματικό. Για παράδειγμα, η αδειοδότηση ενός σταθμού βάσης – που αποτελεί συναρμοδιότητα αρκετών φορέων του δημοσίου – μπορεί να διαρκέσει χρόνια». Περισσότερα…