Η αγορά τεχνολογίας στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του 2019

Ακολουθούν τα αποτελέσματα του GfK TEMAX για την Ελλάδα, για το δεύτερο τρίμηνο του 2019 και για τις κατηγορίες Τηλεπικοινωνίες, Προϊόντα Πληροφορικής, Ηλεκτρονικά Καταναλωτικά Αγαθά.

Περισσότερα…